งานซ่อมฉนวนเตา

 

เตาไฟฟ้าแบบเปิดหน้า 

 

 

 

 

เตาไฟฟ้าแบบเปิดบน

 

  • เป็นเตาที่ใช้งานง่าย ความคุมความร้อนได้แม่นยำ ใช้โปรแกรมควบคุมความร้อนระบบPID

 

  • มีความสมำเสมอของความร้อน ภายในเตาสูง ใช้ระบบการติดตั้งฮิตเตอร์ 5 ด้าน

 

  • มีหลายขนาดให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับขนาดชิ้นงานและกำลังการผลิตของลูกค้า

 


 

 เตาไฟฟ้าแบบมีรถเตา

 

 เป็นเตาไฟฟ้าแบบมีรถเตาบรรยากาศอ๊อคซิเดชั่น มีรถเตาเลื่อนเข้าออกทำให้โหลดของได้ง่าย ฉนวนกันความร้อนใช้เซรามิคส์ไฟเบอร์ ทำให้ประหยัดพลังงาน  ขึ้นความร้อนเตาได้เร็ว และเตาเย็นเร็ว ทำให้รอบการทำงานได้รวดเร็วขึ้น มีหลายขนาดให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับขนาดชื้นงานและกำลังการผลิตของลูกค้า สามารถทำความร้อนได้สูงสุด1300องศา


 

เตาแก๊สไฟเบอร์ แบบมีรถเตา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เตาแก๊สไฟเบอร์ แบบไม่มีรถเตา

 

 

 

 เป็นเตาแก๊สสามารถเผาได้ทั้งบรรยากาศรีดัคชั่นและอ๊อคซิเดชั่น มีรถเตาเลื่อนเข้าออกทำให้โหลดของได้ง่าย ฉนวนกันความร้อนใช้เซรามิคส์ไฟเบอร์ ทำให้ประหยัดพลังงาน ลดการใช้แก๊ส ขึ้นความร้อนเตาได้เร็ว และเตาเย็นเร็ว ทำให้รอบการทำงานได้รวดเร็วขึ้น มีหลายขนาดให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับขนาดชื้นงานและกำลังการผลิตของลูกค้า สามารถทำความร้อนได้สูงสุด1300องศา


 เตาแก๊ส 1700 องศา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นเตาแก๊สสามารถเผาได้ทั้งบรรยากาศรีดัคชั่นและอ๊อคซิเดชั่น มีรถเตาเลื่อนเข้าออกทำให้โหลดของได้ง่าย ฉนวนกันความร้อนใช้อิฐทนความร้อนสูง เหมาะสำหรับงานเผาเซรามิคส์ที่ต้องเผาที่ความร้อนสูงกว่า1300 องศา


เตาอุโมงค์แบบใช้ไฟฟ้า

 

 

 

 เป็นเตาอุโมงค์แบบใช้ไฟฟ้า มีกำลังการผลิต20-30คิวต่อวัน บรรยากาศการเผาแบบอ๊อกซิเดชั่น ประหยัดพลังงาน ความร้อนภายในเตามีความสม่ำเสมอสูงของมีคุณภาพสูง ออกของได้เร็ว ใช้พื้นที่น้อย ใช้แรงงานน้อย ความร้อนสูงสุด 1250 องศา


 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตาหลอมอลูมิเนียม 600KG

เตาหลอมอลูมิเนียม 600KG

เตาหลอมอลูมิเนียม 600KG